Minerals

Enonlahti, Vaala

Finland

Limonite

#-325

Quartz (rose)

#-317
[ Return ]