Halomuodot

Halomuotoja tunnetaan nykyisin yli 70. Kaikkia teoreettisestikaan tiedettyjä halomuotoja ei ole vieläkään onnistuttu kuvaamaan eli niiden olemassa olosta ei ole varmoja todisteita. Täysin uusia ja entuudestaan tuntemattomiakin on viime aikoina löydetty ja niitä voi löytyä lisääkin.

HUOM! Suomalainen nimistö on viimein uusiutumassa ja olen tehnyt tähän muutoksia alustavien kaavailujen mukaan (tammikuu 2011), mutta osa muutoksista voi vielä elää. Asiaa pohtinut työryhmä kun haluaa vielä tarkistaa muutamia asioita.

Suomalainen auktoriteetti halojen suhteen, Ursan halojaosto (nyk. osa Ursan ilmakehäjaostoa) tapasi jakaa halot yleisiin ja harvinaisiin haloihin. Samaa jakoa on tässäkin listauksessa käytetty.

HUOM! "Virallisimman" ja ajantasaisimman halomuotolistauksen löydät Ursan taivaanvahti.fi -havaintojärjestelmän haloilmiöluettelosta, jossa on seikkaperäiset selitykset kuvineen jokaisesta muodosta. Tuolta havainnon syöttösivulta löytyy alhaalta painike "Havainnon lisätiedot". Siitä avautuu halomuotoluettelo. Kuvaukset löytyvät info-nappien takaa. Taivaanvahtiin on jollain aikataululla tulossa erillinen sivusto josta löytyy nuo info-nappien tiedot eri halomuodoista kootusti. 

Yleiset halomuodot

NRO HALOMUOTO OSAMUODOT RAN PLA COL PAR LOW
1 22° rengas   XXX
2 22° sivuavat kaaret 22° ylläsivuava kaari
22° allasivuava kaari 
XXX
3 sivuauringot   XXX
4 auringonpilari XXX XX X
5 ympäristön kaaret zeniitinympäristön kaari
horisontinympäristön kaari *
XXX X
6 46° rengas XXX
7 46° sivuavat kaaret 46° ylläsivuava kaari
46° allasivuava kaari 
XXX
8 horisonttirengas XXX XXX XX
9 ala-aurinko   XXX X
*) Horisontinympäristön kaarta ei voi nähdä Suomessa auringolla eikä kuulla, ainoastaan keinovaloilla. Eteläisimmillä leveyspiireillä se lienee lähes yhtä yleinen kuin zeniitinympäristön kaari.

Harvinaiset halomuodot

Harvinaiset halot ovat määritteen mukaisesti harvemmin taivaalla esiintyviä haloja. 

NRO HALOMUOTO OSAMUODOT ja huomioita RAN PLA COL PAR LOW
10 120 ° sivuauringot   XXX
11 120 ° alasivuauringot XXX
12 Lowitzin kaaret ylempi Lowitzin kaari
alempi Lowitzin kaari
rengasmainen Lowitzin kaari
XXX
13 46° kontaktikaaret [Gallé] vertikaalit 46° kontaktikaaret
ylälateraali 46° kontaktikaaret
alalateraali 46° kontaktikaaret
XXX
14 Liljequistin sivuauringot   XXX
15 Liljequistin alasivuauringot XXX
16 sinijuova osa horisonttirengasta XXX
17 alasivuauringot XXX
18 alahorisonttirengas   XXX
19 alavasta-aurinko RAN itsenäinen muoto. COL ei itsenäinen muoto. XXX X  
20 alaympäristön kaaret alazeniitinympäristön kaari (nadiirinympäristön kaari)
alahorisontinympäristön kaari
XXX
21 Kernin kaari   XXX
22 ala-Kernin kaaret alazeniitinympäristön Kernin kaari
alahorisontinympäristön Kernin kaari
XXX
23 Schulthessin kaaret kovera Schulthessin kaari
kupera Schulthessin kaari
terävä Schulthessin kaari
XXX
24 Parryn kaaret (yläkovera) Parryn kaari
yläkupera Parryn kaari
alakovera Parryn kaari
alakupera Parryn kaari
XXX
25 aurinkokaari   XXX
26 ala-aurinkokaari XXX XXX
27 Wegenerin vasta-aurinkokaaret   XXX
28 diffuusit vasta-aurinkokaaret Greenlerin vasta-aurinkokaari
Tränklen vasta-aurinkokaari
XXX
29 Trickerin vasta-aurinkokaaret   XXX XXX
30 Hastingsin vasta-aurinkokaaret XXX
31 vasta-aurinko Teor. ei its. halo. Historiallisista syistä lasketaan. XXX X  
32 alavasta-aurinkokaari   XXX
33 Tapen kaaret yläprimääri Tapen kaari
alaprimääri Tapen kaari
yläsekundääri Tapen kaari
alasekundääri Tapen kaari
XXX
34 44° sivuauringot   MS
35 heijastunut Parryn kaari 4 osamuotoa (1 havaittu) XXX
36 9° rengas [Van Buijsen]   PYR
37 9° parheliat ylempi 9° parhelia
alempi 9° parhelia
PYR
38 9° sivuavat kaaret   PYR
39 18° rengas [Rankin] PYR
40 18° parheliat [Thompson]   PYR
41 18° sivuavat kaaret PYR
42 20° rengas [Burney]   PYR
43 20° parheliat  ylempi 20° parhelia
alempi 20° parhelia
PYR
44 20° sivuavat kaaret   PYR
45 23° rengas [Barkow] PYR
46 23° parheliat [Nieuwenhuys] ylempi 23° parhelia
alempi 23° parhelia
PYR
47 24° rengas [Dutheil] PYR
48 24° parheliat ylempi 24° parhelia
alempi 24° parhelia
PYR
49 24° sivuavat kaaret PYR
50 35° rengas [Féuillee]   PYR
51 35° parheliat [Sturm] ylempi 35° parhelia
alempi 35° parhelia
PYR
52 35° sivuavat kaaret   PYR
53 pyramidiaurinkokaari PYR
54 ellipsihalot jopa 4 ellipsiä havaittu kerralla ?
55 Bottlingerin renkaat useampia voi havaita kerrallaan ?
56 Moilasen kaari   ?
57 Mikkilän kaari ?
58 5° rengas   ?
59 12° rengas ?
60 19° lateraalikaari     ?    
61 20° lateraalikaari   ?    
62 28° rengas [Scheiner]   ?
63 28° kaaret [Lascar] ylempi 28° vertikaali kaari
alempi 28° vertikaali kaari
ylempi 28° lateraali kaari
?
64 heijastus-ala-aurinko   PH
65 Ounasvaaran kaari 12 osamuotoa KV
66 Riikosen kaari KV  
67 diffuusi alavastarengas KV
68 87° diffuusi rengas   KV    
69 87 ° diffuusi kaari   KV
70 sinirengas KV
71 Sievin 22° kaaret     ?  
72 Sievin aurinkokaari       ?  
73 "joulunajankaaret"   ?    

Selitteet

RAN = Jääkiteillä satunnainen liiketila eli leijunta-asento.

PLA = Jääkiteillä horisonttaalinen liiketila. Kiteen pääakseli vertikaalinen.

COL = Jääkiteillä sivuava-asento. Kiteen pääakseli horisonttaalinen.

PAR = Jääkiteillä Parry-asento. Kiteen pääakseli ja kaksi sivutahkoa ovat horisonttaalisesti.

LOW = Jääkiteillä Lowitz-asento. Kiteen kahden vastakkaisen sivutahkon välisen särmän kautta kulkeva akseli horisonttaalinen.

XXX = Halon pääasiallisesti synnyttävä liiketila.

XX = Halon toisinaan synnyttävä liiketila.

X = Halon harvemmin synnyttävä liiketila.

? = Halon synty vailinaisesti tunnettu.

PYR = Jääkiteellä on pyramidipäät.

MS = Valoreittiin liittyy moninkertainen sironta. Kyseessä siis halon synnyttämä halo.

PH = Valoreittiin liittyy pintaheijastus esim. tyynestä vedenpinnasta.

KV = Muoto on pääasiallisesti havaittavissa keinovaloilla.

lihavoitu numero = olen itse havainnut ja/tai valokuvannut halomuodon (46 kpl, joista 1 epävarma, 3.3.2013 mennessä)