Halojen havaitseminen

Halojen havaitseminen on helppoa. Pelkät silmät ja muistivihko vievät jo pitkälle. Aurinkolaseja on myös suositeltavaa käyttää, sillä halojen tapa esiintyä usein lähellä kirkasta aurinkoa vaatii silmien suojaamista. Havaintotilanteessa auringon häikäisy on hyvä peittää kädellään. Vaikka kuu on himmeä aurinkoon verrattuna, myös sen peittämistä kannattaa kokeilla, sillä se helpottaa lähellä kuuta olevien himmeiden halojen erottamista.

Jotta haloja näkee, on niitä etsittävä aktiivisesti. Taivaalle pitää vilkaista usein. Jonain päivänä se ainoa halon ripe saattaa viivähtää taivaalla kenties muutamia minuutteja. Jos ei asu ulkona, on hyvä tapa vilkaista taivaalle aina silloin tällöin kun sattuu olemaan ulkona. Mitä tiiviimmin taivasta tarkkailee, sitä enemmän haloja näkee ja sitä varmemmin havaintoihin mahtuu mukaan myös harvinaisuuksia.

Kun halo on taivaalla nähty, siitä on syytä heti tehdä piirros havaintovihkoon ja mielellään ottaa valokuva jos kamera sattuu olemaan mukana. Havaintoon on syytä kirjata kellonaikakin mukaan. Havainnon tarkkaa aikaa ei tahdo muistaa enää illalla, jos sitä ei kirjaa heti ylös. Yhteen piirrokseen ei ole järkevää koota haloja usealta eri kellonajalta, vaan varsinkin havaintovihkon havaintojen tulisi olla jonkin tietyn hetken ikuistavia piirroksia. Kentällä tehdyt piirrokset tulisi kattaa korkeintaan minuutin parin pituinen havaintojakso. Varsinkin yli 20 minuutin koosteet ovat jo arveluttavia, niistä saa usein aivan väärän kuvan näytelmästä. Jälkikäteen voi tehdä toki koostepiirroksen pitemmältä aikajaksolta, jos sellaisen haluaa tehdä. Koostepiirrokseen on aina syytä merkitä selvästi, että kyse on koosteesta. 

Havainnointiin on olemassa aurinkolasien lisäksi myös toinen käyttökelpoinen apuneuvo: kupera peili. Autotarvikeliikkeissä myytävät kuperat peilit auttavat himmeiden halojen havaitsemisessa, sillä ne kutistavat haloja ja tekevät ne helpommin nähtäväksi. Erityisesti sen avulla on paljon helpompi huomata esim. 46° renkaan, vasta-aurinkokaaret ja pyramidihalot.