Jääkiteet

Halot syntyvät valon heijastuessa tai taittuessa jääkiteissä. Suurimmasta osata haloista vastaa normaali kuusisivuinen eli heksagoninen jääkide. Halotutkimus on paljastanut, että ilmakehässä on myös vähemmän tunnettuja versioita kuusisivuisesta jääkiteestä.

 


Laattajääkide, tasasuhteinen jääkide ja pylväsmäinen jääkide.

 

Nykyisin halotutkimuksessa ovat jääkiteet tulleet yhä tärkeämmiksi. Syy on se, että nykyisin tunnetaan haloja, joiden taustalla olevia jääkiteitä ei tunneta. Tietokonesimulaatioilla voidaan helposti mallintaa jokin selittämätön halo, mutta se ei riitä, vaan on tiedettävä onko simulaatiossa käytetty jääkidemalli luonnollinen eli esiintyykö sellaisia jääkiteitä luonnossa.